Ton en hagiois pateron hemon

Ton en hagiois pateron hemon Basileiou tou Megalou ... kai Ioannou tou Chrysostomou ... Homiliai eklektai. Sanctorum patrum Basilii Magni ... et Jo. Chrysostomi ... Homiliæ selectæ. - Patauii : ex typographia Seminarii, 1687. - [12!, 453, [3! p. ; 12º. ((Front. stampato in rosso e nero. - Segn.: a⁶ A-T¹². - Bianche le c. T11v e T12.

Collocazione: 
F. MELLI 190 ANT I D 14