Summa philosophiæ scholasticæ

D.o.m. Summa philosophiæ scholasticæ, et Scotisticæ in quatuor partes scripta, & digesta breviter, & clarè per fr. Sebastianum Dupasquier ... Tomus 2.: Metaphysica. - Patavii : typis seminarii : apud Joannem Manfrè, 1705. - [12!, 489, [3! ; 12º. ((Le c. a1, X6 bianche. - Segn.: a⁶ A-V¹² X⁶

Collocazione: 
F. MELLI 190 ANT I E 06