Ta sōzomena tōn palaiotatōn

Ta sōzomena tōn palaiotatōn poiētōn Geōrgika, Boukolika, kai Gnōmika. Vetustissimorum authorum Georgica, Bucolica, & Gnomica poemata quae supersunt. Accessit huic editioni Is. Hortiboni ... sequentes paginae indicant. Tomus secundus: Boukolika, Theokritou Syrakousiou Eidyllia kai epigrammata sozomena. Simmiou Rodiou, Moschou Syrakousiou, Bionos Smyrnaiou. Theocriti, Simmiae, Moschi, & Bionis eidyllia & epigrammata quae supersunt, omnia Graecolatina & exposita. - Genevae : apud Iohann. Vignon, 1620. - 2 pt. ([6], 280, [2]; 293-402 p., [10] p.) ; 16°. ((Tit. della pt. 2: Eidyllia Moschou Syrakousiou, kai Bionos Smyrnaiou, interpretatione Latina ad verbum, & scholijs illustrata. Quibus accessit Ausonii elegans Eidyllion à Feder. Iamotio versibus Graecis expressum: itemque Musaei elegantiss. Poema de Herone & Leandro

Collocazione: 
F. MELLI 190 ANT I A 18.02